บ้านทาวน์โฮมชั้นเดียว ชลบุรี

ประเภทของยาแนวกระเบื้อง

กระเบื้องทุกประเภท ไม่ว่ากระเบื้องเซรามิคหรือกระเบื้องพอร์ซเลน มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยทั้งเรื่องขนาด มุมฉาก ความตรงของมุมหรือขอบกระเบื้อง ถ้าปูกระเบื้องแบบเปล่า ๆ โดยไม่ได้ยาแนว ก็จะมองเห็นแผ่นกระเบื้องที่ไม่เท่ากัน แนวขอบกระเบื้องที่ไม่ตรงกัน มีความเฉียง มีรอยบิ่นหรือแผ่นกระเบื้องไม่เรียบเสมอกัน เรื่องเหล่านี้จะไปลดความสวยงามภายในบ้าน ดูไม่สวยงามและไม่เรียบร้อย ดังนั้นจึงต้องใช้การยาแนวกระเบื้องมาช่วยนั่นเอง แล้วยาแนวประเบื้องนั้นมีแบบไหนบ้าง เราไปดูพร้อมๆ กันเพื่อจะได้เลือกมาใช้ให้ถูกประเภท ยาแนวแบบธรรมดา มีราคาถูกกว่ายาแนวชนิดอื่น […]