ตัว กรอง ฝุ่น

ตัวกรองฝุ่น (Air Filter) เหมาะกับใคร เลือกแบบไหนดีที่สุด

ตัวกรองฝุ่นหรือฟิลเตอร์กรองอากาศ  (Air Filter) อุปกรณ์นี้ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากใช้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของลมเพราะลมที่ได้จากปั๊มลมนั้นอาจยังสะอาดไม่เพียงพอ เต็มไปด้วยไอน้ำ ไอน้ำมันหรือฝุ่นละอองต่างๆ แม้ว่าจะผ่านกระบวนการลดไอน้ำพร้อมทั้งหม้อกรองลมหลักมาแล้วแต่ยังคงพบว่ามีฝุ่นละอองหลงเหลืออยู่ ตัวกรองฝุ่นหรือฟิลเตอร์กรองอากาศช่วยในการดักจับฝุ่นละอองหรือแม้กระทั่งไอน้ำและไอน้ำมันต่างๆ เพื่อทำให้กระบวนการผลิตนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถ้าถามว่าตัวกรองฝุ่นหรือตัวกรองอากาศเหมาะกับใครมันเหมาะสำหรับทุกๆ ธุรกิจหรือทุกๆ อุตสาหกรรมที่ได้ให้ความสำคัญเรื่องของคุณภาพสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ หรือเหมาะสำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความเปราะบางต่อปัจจัยด้านมลภาวะ ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมที่ผลิตอาหาร เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมที่ผลิตเครื่องสำอาง นอกจากนั้นก็ยังสามารถติดตั้งในห้องแลป ห้องวิจัยไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ผลิตพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ […]