รักษาสายตาสายยาว

การรักษาสายตาสายยาวใครว่าไม่จำเป็น

ผู้สูงอายุหลาย ๆ คนต้องเผชิญกับสภาวะปัญหาสายตายาวซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากอายุที่มากขึ้น การที่สายตายาวตามวัยจะมีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นในช่วงอายุประมาณ 40 ปีเป็นต้นไปที่จะเริ่มเกิดสภาวะนี้ โดยมองใกล้จะเห็นภาพเบลอไม่ชัดเจนหรือบางรายนั้นเป็นไปได้ว่าอาจเกิดในคนที่มีปัญหาสายตายาวมาตั้งแต่แรกโดยกำเนิด  

ในผู้สูงอายุบางคนอาจมีอาการเคืองตาหรือแสบภายในดวงตาร่วมด้วยจนเกิดสภาวะปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียนตามมาได้ เมื่อพยายามเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไป ดังนั้นแล้วหลายคนเมื่อจะต้องมีการทำงานที่หน้าคอมหรือต้องอ่านหนังสือนิตยสารใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับการใช้สายตาจะทำให้ส่งผลกระทบต่องานและการดำเนินชีวิตได้ ดังนั้นแต่ละคนจึงเริ่มมองหาการรักษาอาการสายตายาวเพื่อให้สายตากลับมามองได้เป็นปกติหรือชัดเจนในระดับปกติมากที่สุด  

สายตายาวเกิดขึ้นจากอะไร 

ปัญหาสายตายาวเกิดจากการที่แสงตกกระทบบริเวณของดวงตาแสงตกกระทบที่ยาวเกินไป ทำให้การมองเห็นมีปัญหาส่งผลให้ความสามารถในการมองเห็นในระยะใกล้ไม่ชัดเจนและการมีปัญหาที่บริเวณกระบอกตามีความสั้นกว่าปกติ ซึ่งเกิดเป็นปัญหาสายตายาวตามมา อาจจะส่งผลให้เกิดอาการเวียนศีรษะ อาการดวงตาเมื่อยล้า มีสภาวะง่วงนอนเมื่อต้องมีการอ่านตัวอักษรจำนวนมาก ๆ เนื่องจากการใช้สายตามากทำให้สายตาเหนื่อย ต้องใช้การเพ่งมากกว่าสายตาปกติ จึงปิดการรับโดยการสั่งสมองให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อดวงตาและเลนส์เพื่อให้ปล่อยฮอร์โมนที่ทำให้อยากพักผ่อน ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียกับผู้ทำงานได้ ดังนั้นจึงควรรีบแก้ไขและเข้ารับการรักษาสายตายาวกับแพทย์อย่างเร่งด่วน 

วิธีการรักษาสายตายาว 

การรักษาสายตายาวทำได้ 3 วิธี นั่นก็คือ 

  1. การใช้แว่นสายตาที่มีเลนส์สำหรับคนสายตายาว ซึ่งจะสามารถช่วยบรรเทาความอ่อนล้าจากการเพ่งของสายตาได้ เนื่องจากที่เลนส์จะมีความเหมาะสมในการมอง มีการปรับให้สามารถมองระยะใกล้อย่างปกติ 
  1. การรักษาสายตายาวโดยวิธี NV Lasik โดยใช้หลักการ Blended Vision ซึ่งจะสามารถอยู่ได้ 3-5 ปีแล้วแต่การถนอมสายตาของผู้ที่มาเข้ารับการรักษาและขึ้นอยู่กับปัญหาสายตาของคนไข้ก่อนทำการผ่าตัดแต่ละคน 
  1. การรักษาด้วยวิธีการเปลี่ยนเลนส์ หรือที่รู้จักกันดีในนามของ RLE ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการรักษาทางสายตาแบบใหม่ล่าสุด โดยจะมีความสามารถในการแก้ปัญหาสายตาได้ถาวรในระยะยาว โดยทำการใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปแทนที่เลนส์ตัวเดิมที่เป็นเลนส์ตามธรรมชาติ แต่วิธีการนี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตายาวจากอายุที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น การรักษาจึงจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุด มีแนวโน้มที่จะสามารถใช้วิธีการรักษานี้ในผู้ที่มีสภาวะปัญหาของโรคตาต้อกระจกได้อีกด้วย จัดว่าเป็นการรักษาปัญหาสายตายาวที่มีประสิทธิภาพและปัจจัยความเสี่ยงน้อยที่สุดเลยก็ว่าได้